0

Your Cart

No products in the cart.
Triple E
Triple E heeft een sterke reputatie aangaande gedegen en onafhankelijk financieel onderzoek op het raakvlak van natuur en economie.
Triple E heeft een sterke reputatie aangaande gedegen en onafhankelijk financieel onderzoek op het raakvlak van natuur en economie.
Triple E heeft een sterke reputatie aangaande gedegen en onafhankelijk financieel onderzoek op het raakvlak van natuur en economie.
Triple E heeft een sterke reputatie aangaande gedegen en onafhankelijk financieel onderzoek op het raakvlak van natuur en economie.
Triple E heeft een sterke reputatie aangaande gedegen en onafhankelijk financieel onderzoek op het raakvlak van natuur en economie.
Triple E heeft een sterke reputatie aangaande gedegen en onafhankelijk financieel onderzoek op het raakvlak van natuur en economie.
Triple E heeft een sterke reputatie aangaande gedegen en onafhankelijk financieel onderzoek op het raakvlak van natuur en economie.
Triple E heeft een sterke reputatie aangaande gedegen en onafhankelijk financieel onderzoek op het raakvlak van natuur en economie.
Triple E heeft een sterke reputatie aangaande gedegen en onafhankelijk financieel onderzoek op het raakvlak van natuur en economie.
Triple E icon

Groene Kerstlezing: Is Nederland toe aan ruilverkaveling 2.0?

De natuur en waterkwaliteit staan onder druk en het klimaat verandert. Dat brengt schoon drinkwater, schone lucht en een gezonde bodem in gevaar en daarmee ook ons voedsel en de basis van onze economie. Een nieuwe balans tussen wat de natuur kan dragen en wat we als samenleving vragen is nodig.

Het Nationaal Programma Landelijk Gebied brengt de opgaven op het gebied van waterkwaliteit, natuur, biodiversiteit, stikstof en klimaat samen en zorgt voor een gecombineerde aanpak voor een gezond landelijk gebied.  

Kortom, we staan voor een enorme uitdaging in een kort tijdsbestek!

 

Bij het klaren van deze gigantische klus hebben we iedereen nodig. Van het Rijk, Provincies, Waterschappen en Gemeenten tot aan (rijks)uitvoeringsorganisaties, marktpartijen, maatschappelijke organisaties, agrariërs en burgers.

Op 21 december om 14.00 uur tot 18.00 uur organiseert Triple E haar traditionele Groene Kerstlezing in de Koepelkerk in Arnhem. Dit keer in samenwerking met het Kadaster met als thema

‘Van gebiedsgerichte opgave naar duurzame inrichting landelijk gebied’

Nederland toe aan ruilverkaveling 2.0?

Voor deze gezellige en interessante kerstlezing hebben we de volgende voorlopige agenda opgesteld

14.00 - 14.10
Opening

door Tom Bade (directeur Triple E)

14.10-14.30
Ruilverkaveling, wat is dat ook al weer?

Twee gesprek Tom Bade en Marco van Beek (Programmamanager Gebiedsontwikkeling Kadaster)

14.30 - 15.00
Grond als schakel

door Marjolein Jansen (directeur generaal Ruimtelijke Ordening ministerie van BZK)

15.00 - 15.30
Een Gegronde toekomst

door Peter Pelzer (universitair docent aan het Departement Sociale Geografie en Planologie en programmadirecteur Onderwijs voor Professionals bij de Faculteit Geowetenschappen Universiteit van Utrecht)

15.30 - 16.00
Pauze
16.00 - 16.30
Wettelijke herverkaveling: het groene perspectief

door Harry Boeschoten (Programmadirecteur Groene Metropool Staatsbosbeheer)

16.30 - 17.00
Waardenverkaveling als kans voor de agrarische sector

Teunis Jacob Slob (agrarisch ondernemer)

17.00 - 17.30
Institutionele Ondersteuning van wettelijke herverkaveling

door Samenwerkende RijksUitvoeringsOrganisaties

17.30
Korte nabeschouwing en uitreiking boek ‘Van Keukentafel tot Buitenkans

door Cora Smelik (Lid raad van bestuur Kadaster)

17.30 - 18.00
Borrel
Graag zien wij u op de 21e,
 
Hartelijke groet, 
 
Tom Bade (directeur Triple E)
en Katja van den Berge (Directeur Operatie, Dienstverlening en Registratie van het Kadaster)
Kenniscentrum natuur en economie
Triple E Natural Soil Improvement
Triple E ITEA

Kenniscentrum Natuur en Economie (KNE)

Sinds de oprichting in 2006 verricht Triple E onder leiding van Tom Bade onafgebroken baanbrekend onderzoek op het raakvlak van natuur en economie, waarbij de resultaten veelal worden vastgelegd in goed leesbare boeken in plaats van in saaie rapporten.

Natural Soil Improvement (NSI)

Wij produceren een duurzame bodemverbeteraar genaamd ‘Brickz’ op basis van riviersediment en mycorrhiza. Brickz zijn een gepatenteerd product. In de kas in Huissen wordt samen met partners als NIOO-KNAW en Veolia gewerkt aan nieuwe ‘ecosolutions’.

Instituut voor Toegepaste Economische Argumentatie (ITEA)

Wij brengen onze adviezen ook in de praktijk. Zo hebben wij in het verleden onder meer de landschapsveiling ontwikkeld. Ook geeft de organisatie op eigen risico boeken uit waarvan het ‘gewoon nodig is dat deze verschijnen’.

Kenniscentrum natuur en economie

Kenniscentrum Natuur en Economie (KNE)

Sinds de oprichting in 2006 verricht Triple E onder leiding van Tom Bade onafgebroken baanbrekend onderzoek op het raakvlak van natuur en economie, waarbij de resultaten veelal worden vastgelegd in goed leesbare boeken in plaats van in saaie rapporten.

Triple E Natural Soil Improvement

Natural Soil Improvement (NSI)

Wij produceren een duurzame bodemverbeteraar genaamd ‘Brickz’ op basis van riviersediment en mycorrhiza. Brickz zijn een gepatenteerd product. In de kas in Huissen wordt samen met partners als NIOO-KNAW en Veolia gewerkt aan nieuwe ‘ecosolutions’.

Triple E ITEA

Instituut voor Toegepaste Economische Argumentatie (ITEA)

Wij brengen onze adviezen ook in de praktijk. Zo hebben wij in het verleden onder meer de landschapsveiling ontwikkeld. Ook geeft de organisatie op eigen risico boeken uit waarvan het ‘gewoon nodig is dat deze verschijnen’.

Kenniscentrum natuur en economie

Kenniscentrum Natuur en Economie (KNE)

Sinds de oprichting in 2006 verricht Triple E onder leiding van Tom Bade onafgebroken baanbrekend onderzoek op het raakvlak van natuur en economie, waarbij de resultaten veelal worden vastgelegd in goede leesbare boeken in plaats van in saaie raporten.

Triple E Natural Soil Improvement

Natural Soil Improvement (NSI)

Wij produceren een duurzame bodemverbeteraar genaamd ‘Brickz’ op basis van riviersediment en mycorrhiza. Brickz zijn een gepatenteerd product. In de kas in Huissen wordt samen met partners als NIOO-KNAW en Veolia gewerkt aan nieuwe ‘ecosolutions’.

Triple E ITEA

Instituut voor Toegepaste Economische Argumentatie (ITEA)

Wij brengen onze adviezen ook in de praktijk. Zo hebben wij in het verleden onder meer de landschapsveiling ontwikkeld. Ook geeft de organisatie op eigen risico boeken uit waarvan het ‘gewoon nodig is dat deze verschijnen’.

Economy - Ecology - Experience

2006
Kenniscentrum natuur en economie
Oprichting Triple E
In september 2006 richt Tom Bade Triple E op... lees meer
2007
Triple E ITEA
Van de Veluwe tot de Ooijpolder
De eerste studies worden verricht en leiden tot bekende boeken als... lees meer
2008
De Levende Tuin en de eerste prijzen 2008
De Levende Tuin en de eerste prijzen
Voor diverse opdrachtgevers worden studies uitgevoerd... lees meer
2009
Triple E | Praktische toepassingen en een groene kerst 200
Praktische toepassingen en een groene kerst
Triple E voor het eerst een studie... lees meer
2010
Mycorrhiza en China 2010
Mycorrhiza en China
In dit jaar gaat Triple E voor het eerst echt aan de slag met mycorrhiza... lees meer
2011
Tweede handelsmissie China en een boekje voor Bleker 2011
Tweede handelsmissie China en een boekje voor Bleker
In de hoop om de kaalslag van Staatssecretaris Bleker... lees meer
2012
Tussen stedelijke natuur en wildernisnatuur
Tussen stedelijke natuur en wildernisnatuur
Voor Lentiz schrijven we het boek  ‘I’m urban’... lees meer
2013
Brickz en biggy bodywarmers
Brickz en biggy bodywarmers
Tom Bade schrijft het boek ‘Arnhem een merkwaardig Groen Stad’... lees meer
2014
Van Berm tot Bladzijde tot Brickz
Van Berm tot Bladzijde tot Brickz
In opdracht van Rijswaterstaat wordt onder de naam ‘Van Berm tot Bladzijde’... lees meer
2015
Brickz de grond in en Belgische baten
Brickz de grond in en Belgische baten
Voor de provincie Brabant wordt een opdracht uitgevoerd... lees meer
2016
De staat van de natuurbescherming
Van Bermstroom tot Kasteelen
In 2016 hebben wij naar aanleiding van het succes van Berm tot Bladzijde... lees meer
2017
Een nieuwe kas en werkzaamheden bij de buren
Een nieuwe kas en werkzaamheden bij de buren
Dit was het jaar waarin we zijn gestart op onze locatie in Huissen... lees meer
2018
Nieuwe dimensies en grote projecten
Nieuwe dimensies en grote projecten
Voor het Kadaster heeft Tom Bade het concept van 3D ruilverkaveling bedacht... lees meer
2019
Geldersche Kasteelen Vroege Vogels en Fiber2Fiber
Geldersche Kasteelen, Vroege Vogels en Fiber2Fiber
Voor Geldersch Landschap en Kasteelen hebben wij... lees meer
2020
Verjagen, Awards en Bavaria
Verjagen, Awards en Bavaria
Voor de Dierenbescherming wordt het concept ‘verjaging bedacht en uitgewerkt... lees meer
2021
Symposia. Bavaria en partners
Symposia, Bavaria en partners
In 2021 ontvangt Triple E/Natural Soil Improvement voor haar Brickz een Europees patent... lees meer
2022
Asbest, PFAS nieuwe wegen
Asbest, PFAS nieuwe wegen
Het jaar begint met een opdracht van SIGN (Stichting Innovatie Glastuinbouw)... lees meer
2023
Meer bier en nieuwe locaties
Meer bier en nieuwe locaties
Het jaar 2023 gaat knallend van start met een groot project genaamd ‘LiberTech’... lees meer
Triple E Tom Bade in een kas
Triple E icon

Contacteer ons

Vragen?

    Partners waar wij mee samenwerken

    Onze opdrachtgevers en partners zijn onder andere gemeenten, provincies, het Rijk, natuurbeschermers, bedrijven, de waterschappen en scholen- gemeenschappen. Hier ziet u een kleine selectie.

    ×