0

Your Cart

No products in the cart.
Triple E

Een zee van kansen

De Waddenzee is inmiddels Werelderfgoed. In dit boek uit 2007 zijn de economische baten van de Waddenzee in kaart gebracht, alsmede de mogelijke toegevoegde waarde van de aanwijzing van dit unieke natuurgebied als Werelderfgoed. De studie werd uitgevoerd in opdracht van de Waddenvereniging en had tevens als doel een invulling te geven aan een duurzame economische ontwikkeling van de Waddenzee. Daarmee wilde de organisatie ook aantonen dat zij een duidelijk pro-actieve houding ten aanzien van de regionale economie heeft. Het feit dat de achterliggende strategie is overgenomen maakt duidelijk dat het goed mogelijk is om natuur en economie gezamenlijk te laten optrekken.

×