0

Your Cart

No products in the cart.
Triple E
nieuwsbrief mei 2022

Nieuwsbrief november 2021. Regen in november, kerst in december

Als we ergens in de media weer een deskundige een voor de hand liggende constatering naar voren horen brengen wordt binnen de familie Bade de oude Enkhuizer Almanakse wijsheid ‘regen in november, kerst in december’ altijd even gememoreerd. Het slaat natuurlijk nergens op en het staat ook in geen enkele almanak, maar het klopt wel altijd. Als het regent in november valt de kerst steevast in december.

‘Voorspellen is moeilijk vooral als het om de toekomst gaat’, zo constateerde de bekende fysicus Niels Bohr. Het is natuurlijk wel wat makkelijker als je je vooral richt op het voorspellen van de nabije toekomst. Dat doen we dan dus ook maar in deze nieuwsbrief. En dan zien wij van Triple E dat we binnen Natural Soil Improvement allereerst in november versterking krijgen van Diederik Visser die bij ons komt werken als senior onderzoeker op het gebied van mycorrhiza en Brickz. Vooral in het kader van Fiber2Fiber. En dan zien we ook dat we in november versterking krijgen bij de teeltwerkzaamheden en onderzoekswerkzaamheden in de kas Daan Houwers ons komt versterken als junior onderzoeker/projectmedewerker. We voorspellen dat we daarmee een grote sprong voorwaarts kunnen maken.

We kunnen ook al voorspellen dat we de productiecapaciteit voor de Brickz binnen NSI verder gaan uitbreiden, vooral in het kader van het project ABBA (Amaryllissen, Bomen, Bodem en Afvalreductie). Dit betreft een samenwerkingsproject met onder andere onze buurman Kwekerij Evers waarbij we reststromen uit de teelt van amaryllissen gebruiken als grondstof voor Brickz en Tompost.

Ook zien we dat we in november fors aan de slag moeten met de onderzoeksopdracht voor het Hoogheemraadschap Delfland die we hebben. Het betreft de mogelijkheid om verzilt riviersediment te gebruiken voor de teelt van bomen en de productie van Brickz.

Maar we zien ook dat er grote interesse bestaat voor het onderzoek dat we voor de Dierenbescherming hebben uitgevoerd om verjaging als volwaardig instrument binnen het natuurbeheer neer te zetten. We zullen er deze maand ook aandacht aan besteden in de rubriek Bladgroen op ons Youtubekanaal.

https://www.youtube.com/channel/UCYkWYkgklUbIQVo1tv4nTng

Wat we ook zeker weten is dat Tom Bade op 2 november een lezing geeft over duurzaam bermbeheer voor de Koninklijke Ginkelgroep. Of het een succes wordt durven we echter niet te voorspellen. Dat zal de toekomst leren.

Tenslotte: als iets zich niet laat voorspellen is het de natuur. Die verrast ons altijd weer. Dat geldt natuurlijk ook voor de toepassing van Brickz. Zoals we hebben aangegeven heeft onderzoek van NIOO-KNAW onder leiding van Gerard Korthals aangetoond dat door toepassing van Brickz zowel de vorming van mycorrhiza als een goed wortelstelsel bij de teelt en aanplant van bomen een enorme impuls kregen. Maar onlangs kregen we via Bosbalans van de beheerder van Twickel de melding dat de eiken waar we de Brickz hebben toegepast het op het landgoed beter doen dan de buren die geen Brickz hebben gekregen. Zie ook:

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6856865291000008704/

Dat is dus ruim twee jaar na de toepassing. We hadden het natuurlijk wel voorspeld, maar het is wel leuk als je gelijk krijgt. Dat biedt namelijk ook hoop voor de toekomst. In ieder geval voorspellen wij ook dit jaar regen in november en dus valt onze kerst niet in het water, maar gelukkig gewoon in december. Maak er allemaal een mooie maand van.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bekijk andere nieuwsbrieven:

×