0

Your Cart

No products in the cart.
Triple E

Het Groot Rechtenboek der Vaderlandsche natuurbescherming

Verplicht leesvoer voor iedereen die zich bezighoudt met natuurbescherming en verdienmodellen. De natuurbescherming zou in de toekomst veel minder afhankelijk moeten zijn van subsidies, maar veel meer haar eigen inkomsten moeten genereren op basis van rechten. Rechten die zij soms ook exclusief toebedeeld krijgen vanwege de maatschappelijke plicht die zij hebben om natuurgebieden te beheren.

×