0

Your Cart

No products in the cart.
Triple E

In kaart brengen economische baten natuur en landschap

Het Kenniscentrum Natuur en Economie doet onderzoek naar de baten van natuur en landschap en heeft daarvoor een eigen methodiek ontwikkeld gebaseerd op reële geldstromen. Deze methodiek heet de ‘FEBO-methodiek’, waarbij FEBO-staat voor ‘Financieel Economisch BeleidsOndersteunende methodiek’. De FEBO-methodiek is inderdaad een cafetariamodel waarbij voor de klanten kan worden gewerkt met verschillende modules. De methodiek is uiteindelijk gebruikt in meer dan 30 boeken. Veel van deze boeken zijn nog te koop via onze webwinkel. Recent hebben wij nog een nieuwe financieringsstrategie uitgewerkt voor het Goois Natuurreservaat die geheel is gebaseerd op de ecosysteemdiensten die haar natuurgebieden leveren.
POP Rijen planten op bagger
Onze organisatie afbeelding 2

Uitwerken verdienmodellen en sluiten maatschappelijke deals

De laatste jaren bestaat bij onze klanten naast het in kaart brengen van de baten van natuur en landschap ook steeds meer de behoefte aan het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen. Daarvoor is binnen de FEBO-methode een speciale aanpak ontwikkeld gebaseerd op rechten en plichten. Wij hebben onder meer nieuwe verdienmodellen uitgewerkt voor Staatsbosbeheer, de milieufederaties, Rijkswaterstaat, Landschap Erfgoed Utrecht en Waterwegen en Zeekanaal. Het blijft wat ons betreft echter niet alleen bij ‘in kaart brengen’. Het Kenniscentrum Natuur en Economie sluit voor haar klanten ook maatschappelijke deals die leiden tot inkomsten en besparingen. Een goed voorbeeld hiervan is de maatschappelijke deal ‘Van Berm tot Bladzijde’. Bij deze deal voor Rijkswaterstaat en een aantal gemeenten en waterschappen is een verdienmodel gerealiseerd, waarbij in de toekomst op jaarbasis 200.000 ton bermgras door Parenco als grondstof wordt gebruikt in de papierindustrie. Daarmee verandert bermgras van een kostenpost in een inkomstenbron. Voor Waterwegen en Zeekanaal in Vlaanderen hebben wij ook een dergelijke deal gesloten voor het project ‘Bermstroom’ en de organisatie succesvol ondersteund bij het binnenhalen van subsidies. Wij hebben voor het Kadaster twee maatschappelijke deals uitgewerkt voor nieuwe ruilverkavelingsprojecten in Someren en Oostland.

Strategische conceptontwikkeling

Het Kenniscentrum Natuur en Economie van Triple E heeft voor haar klanten altijd vernieuwende concepten ontwikkeld. Voorbeelden zijn de Landschapsveiling (ARK), Groen Loont (de Groene Stad), de Levende Tuin (VHG), de Veluweroute (ARK) en de Arnhemse Linie (Groene Alliantie Arnhem Noord). Bijna altijd zijn deze concepten uitgewerkt in helder geschreven en prachtig vormgegeven boeken en vaak verrijkt met prachtige posters (zie onderstaande foto voor het concept Groen Loont). Voor het Kadaster hebben wij recent het concept ‘3D-ruilverkaveling’ bedacht en uitgewerkt in het boek ‘Ruilverkaveling door een andere bril’. Voor LTO Glaskracht hebben wij de ‘Circulaire Kas’ en ‘Circulaire Glastuinbouw’ bedacht en uitgewerkt en het verhaal hierover vastgelegd in het boek ‘Voorwaarts Mars’. In 2018 hebben we in een mooi essay ten behoeve van het 90-jarig bestaat de toekomst van Geldersch Landschap en Kasteelen beschreven. En voor de Dierenbescherming hebben we het concept ‘verjaging’ ontwikkeld en uitgewerkt in een prachtig boek met als titel ‘Met de schrik vrij’. Deze concepten zijn altijd uniek, van enorme toegevoegde waarde en worden daarom ook altijd onderdeel van de meerjarenstrategie van onze klanten. Ook deze boeken zijn verkrijgbaar via onze webwinkel. Referenties over onze werkzaamheden zijn opvraagbaar. Voor informatie mail naar tom@tripleee.nl of bel 06-54787728
Brickz VanTosse Broccoli 1

Partners waar wij mee samenwerken

Onze opdrachtgevers en partners zijn onder andere gemeenten, provincies, het Rijk, natuurbeschermers, bedrijven, de waterschappen en scholen- gemeenschappen. Hier ziet u een kleine selectie.

×