0

Your Cart

No products in the cart.
Triple E
nieuwsbrief april 2020

‘Liefde in tijden van cholera’ is een roman van Gabriel Garcia Marquez. In dit verhaal moet een man eenenvijftig jaar, negen maanden en vier dagen wacht wachten op zijn grote liefde. Onze quarantaine duurt bij het schrijven van deze nieuwsbrief twee weken en zal met vier weken worden verlengd. Weliswaar geen vijftig jaar, maar toch heel zwaar.

Liefde in tijden van Corona gaat natuurlijk over de zorg voor onze kinderen, onze familie, onze ouderen, onze buren en de kwetsbaren in de samenleving. Liefde voor het werk is in deze tijd geen dode letter. We zien mensen in de zorg door het vuur gaan voor hun patiënten, leraren die zich in allerlei digitale bochten wringen om leerlingen les te geven en personeel van onze supermarkten overuren draaien om ons in onze hamsterbehoeften te voorzien. Het beste komt in mensen naar boven.

De liefde voor het eigen bedrijf wordt zwaar op de proef gesteld. Ondernemers spraken de laatste tijd onderling al wel vaker over wanneer de nieuwe crisis zou komen en hoe die zich zou manifesteren, maar niemand had verwacht dat dit zou gebeuren in de vorm van een virus dat op een natte markt in China besloot een overstap te maken naar een andere diersoort. Gelukkig zien we dat in deze heftige tijden in een goed opgebouwde samenleving de overheid en bedrijfsleven geen tegenpolen zijn.  Onze overheden ondersteunen de ondernemingen, zoals omgekeerd de ondernemingen en hun medewerkers op hun beurt via de belastingen de basis hebben gelegd voor de welvaart en gezonde overheidsfinanciën.

Ondernemen in tijden van Corona: de vorige crisis heeft Triple E hard geraakt. Dat heeft ertoe geleid dat wij uitermate conservatief zijn geworden in onze bedrijfsvoering, meer in het bijzonder onze funding. Wij hebben voor meer dan een jaar werk en een stevig eigen vermogen en voldoende kapitaal.  Dat was natuurlijk ook wel het doel voor de vorige crisis, alleen bestond Triple E net 1,5 jaar toen deze uitbrak en was de tijd om vlees op te botten te krijgen wel erg kort.  Dat is nu anders. Al met al kan het dus geen kwaad om te leren van een crisis.Voor ons geldt: het idealisme is gebleven, maar wel meer gebaseerd op een zakelijke aanpak. Waarbij we ook hebben geleerd dat een familiebedrijf daartoe het beste geëquipeerd is.

Liefde in tijden van Corona. Wat zijn de lessen? Meer nog dan bij de vorige crisis, die toch vooral economisch van aard was, zal de Coronacrisis onze dwingen na te denken over hoe wij ons leven invullen.  Het is een namelijk echte systeemcrisis. Gaan we door met het gesleep met goederen over de hele wereld? Moeten kinderen van 18 wel een leuk tussenjaar hebben waarin ze eens lekker helemaal alleen rond de wereld reizen om ‘lekker hun hoofd leeg te maken?’ Leverde de wandeling door het park met oma die we deze week maakten niet minstens zo’n mooie herinnering op? Was de stilte buiten zonder het lawaai vliegtuigen en het zien van de kraakheldere sterrenhemel door het ontbreken van smog voor degenen met tijd van leven niet alsof je veertig jaar terug naar je jeugd werd geworpen? Het antwoord laat zich raden.

We zullen zien wat de lessen zijn?  We gaan het beleven. Wat wij wel weten is dat wij van Triple E close als wij zijn natuurlijk netjes 1,5 meter afstand houden, maar ons toch wel verheugen op de tijd dat we weer gewoon selfies kunnen maken zoals deze van de ploeg die op zaterdag altijd Fytoraffinaderij de Groeiplaats onveilig maakt.

Wij wensen iedereen veel liefde toe in tijden van Corona. En oh ja, lees vooral ook weer eens een goed boek.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Bekijk andere nieuwsbrieven:

×