0

Your Cart

No products in the cart.
Triple E

Natural Soil Improvement is de nieuwste business unit binnen Triple E. Natural Soil Improvement heeft de afgelopen jaren een product ontwikkeld genaamd ‘Brickz®’. Voor dit product is een Europees patent verleend. De organisatie heeft daartoe een eigen onderzoeks- en productiefaciliteit in Huissen, genaamd ‘Fytoraffinaderij de Groeiplaats’, waar ook bomen en biomassa worden geteeld. Brickz zijn een combinatie van onder meer bagger (wij spreken liever van ‘riviersediment’) en mycorrhiza, aangevuld met andere reststromen en leven (zaden, boomzaden, wormeneitjes, e.d.). Daarmee zijn Brickz® een belangrijk nieuw product binnen de circulaire economie, omdat riviersediment de grootste afvalstroom van ons land is en door middel van Brickz® wordt omgezet in een product dat toepasbaar is als bodemverbeteraar.

brickz
brickz

In opdracht van de provincie Brabant hebben wij samen met de Bosgroep Zuid nieuwe Brickz® ontwikkeld voor de bosbouw. Momenteel wordt onderzoek uitgevoerd naar de toepassing in Brickz® van specifieke reststromen, zoals champost en gries. Met de Veolia, NIOO-KNAW, het Kenniscentrum Papier en Karton, Grondslag en het waterschap Drents Overijsselse Delta voeren wij het project Fiber2Fiber uit, waarin we werken aan Brickz® die mycorrhiza bevatten die asbest afbreken. Binnen het kader van Fiber2Fiber werken wij ook samen met het waterschap Drents Overijsselse Delta aan een product om RWZI-slib aan te wenden als substraat. Voor de provincie Overijssel voeren we een opdracht uit waarbij we kijken of reststromen uit natuurgebieden (plagsel, natuurgras e.d.) kunnen worden aangewend als grondstof in de Brickz®. Ook voor de provincie Brabant voeren we een project uit gericht op hergebruik van reststromen. Onze partner daarbij is Staatsbosbeheer.

Met de volgende partijen zijn samenwerkingsovereenkomsten getekend om het product verder te ontwikkelen: K3 Delta, Groningen Seaports, Projecten LTO Noord, ECNC, NIOO-KNAW, de Delta Academy, ECNC, WING Consultancy, Micosat, Argex, Vlaamse Overheid, Veolia en Heijmans. Momenteel werken wij samen met Bavaria, Koninklijke Ginkel Groep en van den Berk Boomkwekers aan de oprichting van een nieuwe fytoraffinaderij bij Bavaria in Lieshout.

Brickz® worden op onze locatie in Huissen geproduceerd, op maat voor iedere klant. Klik hier voor onze winkel. Wij hebben onder meer geleverd aan Geldersch Landschap en Kasteelen, Landerij VanTosse, Twickel, stichting IJssellandschap, Kwekerij Decohof en Boomkwekerij Rendering. Voor potentiële gebruikers hebben wij een prospectus opgesteld met daarin de verschillende producten, referenties en prijzen. Mail hiervoor naar info@tripleee.nl of bel 06-54787728

brickz

Partners waar wij mee samenwerken

Onze opdrachtgevers en partners zijn onder andere gemeenten, provincies, het Rijk, natuurbeschermers, bedrijven, de waterschappen en scholen- gemeenschappen. Hier ziet u een kleine selectie.

×