0

Your Cart

No products in the cart.
Triple E

Nieuwe natuur, nieuwe economie

Soms is het jammer dat niet alle bestuurders de studies van Triple E goed lezen. Daar waar bijvoorbeeld ‘Kop en Munt’ en ‘Eigen haard is goud waard’ hebben gezorgd voor een impuls voor de regionale economie door uitbreiding van nationaal park de Weerribben met de Wieden, of een nieuwe kijk op de waarde van cultureel erfgoed, is de aanbeveling die in dit boek werd gedaan om de verbindingszone tussen de Oostvaardersplassen en de Veluwe aan te leggen niet overgenomen. Naast de ecologische baten waren er natuurlijk economische baten. Verrassenderwijs niet alleen in recreatie en toerisme, maar ook grote maatschappelijke besparingen in de sfeer van subsidies die op grote schaal aan de landbouw worden gegeven en die konden worden stopgezet als de verbindingszone was ingesteld. Natuur bleek goedkoper voor de samenleving. Daarmee zou ook het dogma van ‘de dure natuur’ doorbroken zijn. Anno 2019 kunnen we helaas constateren dat dit zeer wenselijk was geweest.

×