0

Your Cart

No products in the cart.
Triple E
nieuwsbrief april 2022

Het zijn bloeiende tijden. Zeker in onze fytoraffinaderij, waar alles net iets harder groeit. Sterker nog, het zijn eigenlijk ook  al weer bijna snoeiende tijden, want zo’n zonnig voorjaar doet wonderen. En we hebben een primeur: op 13 april worden de eerste VezelBrickz ‘geplant’,  op het erf van boer Beenen in Gramsbergen. Samen met NIOO-KNAW, Grondslag en SGI Compliance hebben we de locatie eerst bezocht en een plan gemaakt dat zowel praktisch uitvoerbaar als wetenschappelijk verantwoord is. En dan hopen we van harte dat de groeiende miscanthus en de bloeiende schimmelcultuur hun werk doen en de asbest afbreken die hier in de bodem zit.  

Bij het Westerdijk Instituut hebben ze in het kader van Fiber2Fiber inmiddels ook al schimmels ontdekt die van PFAS houden en daar helemaal van opbloeien. Dus dat is uitermate boeiende materie. Bloeiend is ook de fytoraffinage van het RWZI slib waar we samen met het waterschap Drents Overijsselse Delta  al jaren mee bezig zijn en die er op is gericht RWZI slib te saneren en om te zetten in duurzame biomassa. Begin dit jaar hebben we geconstateerd dat we daar nu al zo ver mee zijn dat we hier een patent op zouden kunnen aanvragen. En dat is dan de afgelopen maand ook gebeurd.

Daarbij hebben we ook maar gelijk patent aangevraagd voor de productiewijze van onze Brickz. Want uit contacten met de RVO kwam naar voren dat dit wel degelijk mogelijk was. Daarmee hopen we de basis te hebben gelegd voor een groeiend en bloeiend bedrijf.

Boeiend was ook de grote order die we kregen van Verhoeve Groen om Brickz te produceren voor een project op Vlieland, genaamd ‘Boswijk’.  Onze Brickz zijn natuurlijk uitermate geschikt als groei- en bloeimedium op de zanderige grond van dit prachtige Waddeneiland. Het deed ons weer even denken aan de reizen naar China waar we lang geleden met onze schimmels en de Brickz prachtige contacten hadden met de diverse overheden om onder meer de verwoestijning tegen te gaan. Dat is allemaal lang geleden, maar we hebben het bot nog steeds in onze bek.

Want ondertussen heeft onze nieuwe medewerker Daan Houwers de taak op zich genomen om zijn studie af te ronden over het onderwerp ‘Brickz en natuurherstel’. Meer in het bijzonder, is het ook mogelijk Brickz te ontwerpen die als alternatief voor steenmeel kunnen fungeren?  Als beheerder van het mycoretum is hij zelf ook praktisch actief bezig met een nieuw stukje boeiende natuurontwikkeling: een vijver. Daar bloeit bij dan ook weer helemaal van op.

Diederik Visser is onder meer druk met de VezelBrickz en de opdracht van het waterschap Delfland om te kijken of we zilte bagger kunnen gebruiken als groeimedium. En het b(l)oeiende is dat het er naar uitziet dat dit zeker kan. Verder is hij druk met een nieuwe activiteit waar we ons verder in gaan verdiepen: het kweken van microben die we in de Brickz moeten verwerken.

Onder het knusse licht van het groene bureaulampje werkt Tom Bade in de avonduren aan het boek voor Glastuinbouw Nederland over huisvesting voor arbeidsmigranten en over het benutten van het groeiende aantal kansen die op ons bloeiende bedrijfje afkomen. Maar daarover meer in de komende nieuwsbrieven.

Bekijk andere nieuwsbrieven:

×