0

Your Cart

No products in the cart.
Triple E
nieuwsbrief februari 2023

We leven in tijden waarin het niet meer heel hip is dat de overheid plannen maakt. Want plannen vergen visie en dat is alleen maar lastig. Beter niets op papier zetten en reageren, hetgeen dan door de politieke pers met veel bewondering wordt beschreven als ‘politieke lenigheid’. Tja, zo kan je het ook zien. De reactieve overheid levert tegenwoordig op zijn best ad hoc beleid op. De situatie waarbij met name de landelijke overheid op geen enkel beleidsdossier nog planmatig en visiegericht werkt, heeft wel tot gevolg dat in het veld partijen geen enkel houvast hebben. Zelfs geen houvast om ergens ‘tegen te zijn’, want er is gewoon eigenlijk niets. En als er dan tegenwoordig al beleid uitrolt, dan stellen velen in het werkveld zich de vraag: ‘wanneer en waar is dat besloten’. Zoals ‘waar is besloten om 11,4 miljard subsidie uit te geven aan het verbranden van bos’, ‘waar komt die PFAS norm vandaan die het land plat legt’, of ‘waar komt het besluit vandaan om het veevoer aan te passen’?  Deze ‘beleidsleegte’ speelt overigens niet alleen op ons werkveld – natuur en milieu -, nee het speelt overal. Ook op het gebied van volkshuisvesting, zorg, cultuur, defensie, buitenland: nergens visie, nergens plannen.

Het gevolg is wel dat veel organisaties zelf zoekende zijn naar inhoud en verhaal. En wij van Triple E zijn meesters in het helpen vinden en opschrijven van dit verhaal. Natuurlijk hebben we in het verleden bijvoorbeeld concepten als ‘De Levende Tuin’ ontwikkeld voor de VHG, bedacht door Tom Bade voor een ledenbijeenkomst in Frankrijk. Of ‘De Veluweroute’ voor stichting ARK: het groene alternatief voor de Betuweroute. Het laatste bedacht in een camper in Canada, de National Geographic over Yellowstone2Yukon lezend en denken ‘dat kan bij ons ook’. Dat waren prachtige concepten, maar tegenwoordig is de urgentie voor een goed verhaal veel nadrukkelijker voelbaar, want er is veel onduidelijkheid. Meer recent hebben daarom we voor het Kadaster ‘3D Ruilverkaveling’ uitgewerkt, voor Glastuinbouw Nederland ‘de circulaire kas’ en voor Geldersch Landschap en Kasteelen ‘De Groene Hof van Gelre’. Allemaal vastgelegd in mooie boeken. Voor het PBL hebben we recent het concept van de ‘Staat van de Stikstof’ uitgewerkt. Kijk op onderstaand linkje naar het boekje dat we voor GLK hebben geschreven.

https://assets.glk.nl/docs/7409c2c0-f6c5-40e1-93b8-f194ecd80b5b.pdf

Deze lijn wordt de komende maanden doorgezet nu we opdrachten hebben van de Dierenbescherming en het Goois Natuurreservaat. Bij de Dierenbescherming gaat het om het in kaart brengen van de kosten en baten van verjagen en bij het Goois Natuurreservaat om een herijking van onze studie van 15 jaar geleden waarin we de economische baten van hun terreinen in kaart hebben gebracht. Destijds ook vastgelegd in een prachtig boek met de titel ‘Het groene geld onder de Gooise matras’. Bijgaande een link over het boekje.

http://database.heimansenthijssestichting.nl/tombade.php

Dat wat betreft de consultancy. Maar het is ook druk binnen Natural Soil Improvement, al was het maar omdat we natuurlijk na het winnen van de ‘Rural Inspiration Award’ van de EU, talloze verplichtingen hebben op het gebied van communicatie. Dan moet je wel een goed verhaal hebben. Dat heeft in ieder geval ook geleid tot het opzetten van een Engelse website, want ons verhaal moet ook in het buitenland landen. Daar is de afgelopen maand hard aan gewerkt door Dagmar Bade. Natuurlijk is het een kopie van de Nederlandse site, maar wel met wat extra’s. Bijvoorbeeld in de vorm van wat filmpjes.

Wat betreft de fytoraffinaderij: in het kader van het project ‘Met gemak duurzaam’ is de firma Conpax bij ons ingetrokken. In die zin dat we samen proeven gaan uitvoeren gericht op het verwerken van hun disposables. Waarbij wij kijken naar de mogelijkheid om hier een grondstof voor de Brickz of een substraat voor de teelt van bomen uit te halen. Nieuwe partners waarmee wij gaan samenwerken ten aanzien van de Brickz zijn Bavaria en Aqua Minerals.

En laten we niet vergeten dat we ondertussen ook gewoon aandacht moeten besteden aan de andere lopende opdrachten. Maar het is wat dat betreft al jaren hetzelfde verhaal: druk, druk, druk. Maar over druk en drukte hoeven we geen boek te schrijven. Niet nodig, want drukte is leuk en bovendien, daar hebben we gewoon geen tijd voor…… Te druk.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Bekijk andere nieuwsbrieven:

×