0

Your Cart

No products in the cart.
Triple E
Brickz de grond in en Belgische baten 2015

Het einde van het jaar wordt gekenmerkt door een aantal belangwekkende nieuwe ontwikkelingen. Allereerst hebben wij een grote opdracht gekregen van de provincie Overijssel gericht op het gebruik van reststromen uit natuurgebieden als basis voor Brickz voor met name de boomkwekerij. Het doel is het opzetten van een keten die echt helemaal circulair is. Wij willen namelijk dat een deel van het plantgoed van de kwekers ook weer wordt gebruikt op de landgoederen en natuurgebieden in Overijssel. Lokale reststromen, aanwenden voor lokale producenten die weer leveren aan lokale afnemers. Dat is een mooi concept dat echter nog wel wat logistiek puzzelwerk vergt. Uiteraard gaan we de Brickz op maat maken voor de gebruikers.

Het project is echter niet alleen inhoudelijk vernieuwend, maar ook in economisch opzicht. Geheel tegen de maatschappelijke trend in willen wij namelijk werken aan langjarige relaties tussen alle ketenpartners. Maar op basis van het naoberschap dat we in het Oosten van het Land kennen, moet dat lukken. Het is in ieder geval ook nodig voor een rendabele business case. Het voorstel hebben wij uitgewerkt met onze partner Landschap Overijssel. Tevens zijn bij het project betrokken: Boomkwekerij Rendering, Decohof Overgoor, NIOO-KNAW, LTO Noord Projecten en Bosbalans.

Verder hebben wij 10 ton Brickz geleverd aan Geldersch Landschap en Kasteelen die zijn aangebracht in een nieuwe beukenlaan op landgoed de Dellen (zie bovenstaande foto). Wij zullen de resultaten blijven monitoren.

Tenslotte heeft de discussie rond de inzet van 3D-verkaveling de Tweede Kamer bereikt, in die zin dat meerdere fracties de minsiter hebben gevraagd het instrument te laten vallen onder de Crisis- en Herstelwet en de inzet te verbreden naar de glastuinbouw. Dat gaat nogal moeizaam, maar het feit dat nu over wettelijke herverkaveling kan worden gesproken is al een enorme winst. Winst die vooral ook te danken is aan het boek ‘Ruilverkaveling door een andere bril’ van Tom Bade dat de toegevoegde waarde van het instrument heel duidelijk neerzet. Voor die tijd was spreken over ruilverkaveling immers absoluut ‘not done’. Een tweede boek over ruilverkaveling is in de maak.

Wij knallen dus de laatste december maand uit en wensen iedereen een goed gevulde sinterklavond, een vrolijk kerstfeest en een geweldige jaarwisseling.

Bekijk andere nieuwsbrieven:

×