0

Your Cart

No products in the cart.
Triple E
nieuwsbrief februari 2023

 

Wat is de relatie tussen het Buijtenland van Rhoon en Griekenland? Welnu, dat gaan we in deze nieuwe nieuwsbrief eens haarfijn uitleggen.

We beginnen in Rhoon, alwaar we een nieuw project dat we uitvoeren met onze partner stichting Duurzaam Brouwen. In dit geval gaat het om het verwerken van het brouwersslib van Heineken, dat we in de vorm van Brickz willen gaan toepassen als bodemverbeteraar op het Buijtenland van Rhoon (https://www.buijtenland-van-rhoon.nl/)

Nu vinden wij als boertjes uit het oosten het Buijtenland van Rhoon natuurlijk al heel  ver weg en echt wel buitenland, maar het wordt nog erger: onze reputatie is ons al zo ver vooruit gesneld wij ook al naar Griekenland gaan. En dat zit zo.

Reeds langere tijd hebben wij contact met een aantal partijen uit Griekenland via onze partner Green4Growth (https://www.gr4growth.com/gb) . Zij zijn bij ons bezoek geweest vanwege ons vermogen om met behulp van mycorrhiza complexe, schadelijke en bijzondere hardnekkige stoffen af te breken. Dan gaat het met name om asbest, PFAS, koolwaterstoffen, maar ook om een stroom als RWZI slib die wij kunnen omzetten in nuttige biomassa met afbraak van alle schadelijke stoffen die hierin zitten. 

In Griekenland – en een aantal andere mediterrane landen – worstelt men echter met nog een ander probleem, namelijk het restmateriaal dat vrijkomt bij de productie van olijfolie en waarin zich schadelijke fenolen bevinden. De vraag die zich nu voordoet, is of we onze biologische technologie- waarbij we gebruik maken van mycorrhiza om schadelijke stoffen af te breken – zouden kunnen inzetten om dit probleem op te lossen?

Hoewel we natuurlijk vertrouwen hebben in onze natuurlijk partners en producten – mycorrhiza, miscanthus en Brickz – moeten we daar wel eerst onderzoek naar doen. En daar gaat ons bezoek in februari aan Griekenland over: het bouwen van een alliantie van bedrijven kennisinstellingen die dit probleem te lijf gaan.

Mycorrhiza is het Griekse woord voor schimmel en het zou toch geweldig zijn als we deze schimmels in hun ‘moederland’  kunnen inzetten om enerzijds schadelijke stoffen af te breken en anderzijds te helpen bij het vormgeven van duurzaam bodembeheer.

Uiteindelijk zou dat moeten leiden tot de bouw van één of meerdere fytoraffinaderijen  waar we de schadelijke stoffen gaan afbreken en het restproduct gaan omzetten in Brickz die we weer kunnen inzetten als bodemverbeteraar voor de olijfteelt.

Maar heel misschien kunnen we ook wel Brickz of Life gaan produceren die als basis fungeren voor natuurherstel op totaal gedegradeerde bodems.  En dan zijn we uiteindelijk toch weer beland daar waar het allemaal om begon met de Brickz, namelijk als een product dat aan de basis ligt van herstel van gedegradeerde bodems en ecosystemen.

Wij lazen ooit: ‘If the plan doesn’t work, change the plan, but never change the goal’. En daar houden wij ons aan.

Kortom, veel nieuws onder de zon en toch niet altijd veel nieuws onder de zon, maar volg ons daarom wel op:

https://www.youtube.com/@triplee5058/videos

Bekijk andere nieuwsbrieven:

×