0

Your Cart

No products in the cart.
Triple E
nieuwsbrief mei 2022

 

De lente is er om te bewonderen, maar ook om te benutten en te beteugelen.  Wat betreft het benutten van de lente  bestaat ons momenteel onder meer uit het vormgeven van de proeven die we doen met het Waterschap Drents Overijsselse Delta om hun RWZI volledig af te breken door middel van fytoraffinage met mycorrhiza en miscanthus. Ondertussen is daar een ook nog een proef in opdracht van Bavaria bijgekomen om materiaal uit hun zuiveringsproces te ontdoen van PFAS. Op dezelfde manier  waarop we eerder succesvol  PFAS mee hebben afgebroken. Maar alles moet wel snel de grond in om het groeiseizoen maximaal te benutten. Dus dat is stevig aanpoten. Aan de andere kant moeten we de lente toch ook wel beteugelen, vooral in het mycoretum.  Daar groeit en bloeit alles dat het een (te) lieve lust is. Dus dat is weer snoeien en maaien. Ondertussen bloeit er ook iets moois op, want onze medewerker Daan Houwers werkt aan een eindscriptie die onderzoekt of we in staat zouden kunnen zijn Brickz te maken die zouden kunnen fungeren als alternatief voor toepassing van steenmeel in natuurgebieden. En we zien hier nu al de contouren van een prachtig verhaal, waar u zeker meer van gaat horen. We hebben een opdracht uitgevoerd voor Glastuinbouw Nederland waarin we onderzoek hebben gedaan naar inspirerende voorbeelden van goede huisvesting. En van de provincie Brabant hebben we een opdracht gekregen om een businessplan te maken voor de fytoraffinaderij die we naar het zich laat aanzien gaan realiseren bij Bavaria. Daarbij ligt de nadruk op duurzaam bodembeheer en de keten die we gaan opzetten en waarbij we Brickz of Tompost gaan leveren aan van den Berk Boomkwekerijen en aan de Koninklijke Ginkel Groep. Daar gaat vast iets moois bloeien. Het is lente: ook op Vlieland. En daar bloeit ook iets moois. Want we hebben 5 ton Brickz geleverd aan Verhoeve Groen voor de nieuwbouwlocatie Boswijk op Vlieland. Uiteraard verwachten wij dat het groen het beter doet dankzij de Brickz, zeker in deze droge tijden. Want het zijn niet alleen nutriëntenbommetjes, maar het blijkt dat onze Brickz ook het water goed vasthouden. En dat is belangrijk in deze droge tijden. Maar wie dit jaar naar Vlieland gaat, kan daar misschien wel even langs gaan om de resultaten te bewonderen. Het is lente en we hebben nog meer goed en groeizaam nieuws. Namelijk dat we bomen voor een voedselbos hebben geleverd aan Landschap Overijssel. Dat zou niet zo bijzonder zijn, ware het niet dat deze bomen zijn geteeld op een substraat van reststromen van het terreinbeheer van Landschap Overijssel. In dit geval maaisel van het Aamsveen. Dat is dus 100% circulair.  Nooit eerder vertoond in Nederland. Het bos is te bewonderen aan de Weerseloseweg 259  te Enschede en dat is niet ver van het Aamsveen. Dus u kunt op een dag beide bezoeken. Na ‘Van berm tot bladzijde’ hebben we dus nu ook het concept ‘Van berm tot boom’ ontwikkeld. Daar hoort u de komende tijd zeker nog meer van, want die kennis gaan we zeker ook benutten.

Bekijk andere nieuwsbrieven:

×