0

Your Cart

No products in the cart.
Triple E
nieuwsbrief oktober 2020

De dagen worden korter en het groene lampje waaronder Tom Bade zit te schrijven gaat steeds vroeger aan. Het groene lampje is nu al decennia het nachtelijke zonnetje waaronder talloze teksten letterlijk het licht zien. Momenteel zijn dat de studies die we uitvoeren/de boeken die we schrijven voor de Dierenbescherming inzake verjagen en het Goois Natuurreservaat wat betreft de economische baten van hun terreinen. Zonder te overdrijven kunnen we nu al wel stellen dat deze teksten nieuwe wegen uittekenen voor de opdrachtgevers. Volg de zinnen en wandel zo naar en door een nieuw verhaal, zo zal het lopen.

Wie schrijft die blijft, dat is wel duidelijk na 14 jaar Triple E. Wie schrijft die blijft, geldt ook voor Dagmar Bade die een publicatie heeft in het septembernummer van de Levende Natuur met als prachtige titel ‘Kennis voedt verwondering’. Kijk als er zulke titels uit je toetsenbord rollen dan kan je zonder overdrijven zeggen dat je kan schrijven. Zeker als het resultaat in de Levende Natuur belandt, want daarvoor ligt de lat zo hoog dat de meesten er maar gewoon onder door wandelen. Het artikel handelt over het onderwerp van haar afstudeerscriptie en gaat in op de vraag of digitale hulpmiddelen als apps de beleving van de natuur verrijken, verstoren of veranderen. Wilt u een wetenschappelijk verantwoord antwoord, koop een exemplaar op http://www.delevendenatuur.nl/tijdschrift.php?editie=11242

In het kader van het project ‘Bagger, Maaisel en Plagsel als regionale bodemverbeteraar op basis van Brickz’ heeft NIOO-KNAW in de persoon van Gerard Korthals onderzoek gedaan naar de mycorrhisatie in de plantgaten waar we ze hebben toegepast. Het betreft proeven bij Boomkwekerij Rendering, Kwekerij Decohof Overgoor en stichting IJssellandschap. En zonder te overdrijven kunnen we hier ook al opschrijven dat de resultaten dermate positief waren dat bij menig deelnemer de verbazing voor de rest van de bijeenkomst niet van het gezicht af te wrijven was. Dus blijf ons volgen, want we zullen hier in komende nieuwsbrieven nog veel meer over schrijven als de resultaten verder zijn uitgewerkt.

Maar we schrijven niet alleen, we maken – modern als we zijn – ook gebruik van nieuwe media. Binnen hetzelfde project hebben we ook een filmpje gemaakt over Brickz en de fytoraffinaderij. Dit als vervolg op het winnen van onze Rural Inspiration Award. Omdat we niet erg goed zijn in het editen van filmpjes is het in één keer opgenomen, net als de film 1917. Kortom, heel kunstzinnig en Tom Bade ziet er inderdaad uit alsof hij zo uit de loopgraven komt. Maar hij rent gelukkig niet door de modder waar de oorlog woedt, maar wandelt heel vredig door de fytoraffinaderij met gedroogde modder in zijn hand: Brickz, waarvan de resultaten in het plantgat dus wel in slaan als een bom. Afin, zie https://www.youtube.com/watch?v=zlE7f-Rh7KE

Verder zijn we succesvol in het composteren van een deel van onze groene reststromen in machine van Tencomposting, die we heel lieflijk ‘Holle Bolle Gijs hebben genoemd’ en die we dagelijks moeten voeden, want alles wordt toch binnen 24 uur verteerd in een bruine massa die we direct kunnen gebruiken als groenbemester. We snappen het nog niet, maar het proces voedt onze verwondering en daarmee zal de kennis uiteindelijk ook wel komen. Zie ook: https://www.tencomposting.com

En natuurlijk hebben we ook dit jaar weer hop geoogst, waarbij Tom bij de pluk van het goedje toch vaak op eenzame hoogte staat…….op een ladder met prachtig uitzicht over het mycoretum. De hop gaat in het kader van het project 3BCT naar brouwerij Vet&Lazy die het omzetten in bier (https://lazy.vet). We snappen het proces van brouwen niet, maar het voedt zeker onze dorst naar kennis. Want ook dat blijft, de wens om altijd te nieuwe kennis op te doen en onze klanten te voeden met verwondering.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Bekijk andere nieuwsbrieven:

×