0

Your Cart

No products in the cart.
Triple E

Triple E is opgericht in september 2006, al weer zeventien jaar geleden. Destijds begonnen we vooral met het uitvoeren van studies naar de economische baten van natuur en landschap. Daartoe hadden we ons eigen FEBO-model dat voortkwam uit de eerste studies die we bij KPMG al hadden uitgevoerd. Nagenoeg alle studies toondehttps://www.youtube.com/watch?v=zEnx7tZMxXon aan dat in en rond natuurgebieden veel geld werd verdiend door bedrijven die direct profiteerden van de aanwezigheid van het natuurgebied.

Natuurlijk gaat het dan om  bedrijven als campings en restaurant (horeca), maar ook om detailhandel. Ook veel drinkwaterbedrijven maken gebruik van onze natuurgebieden om schoon drinkwater te winnen, zonder ook maar iets te betalen voor deze dienst. En tenslotte toonden we ook aan dat de duurste huizen toch altijd te vinden zijn in een groene omgeving, bij voorkeur dicht bij het bos.

In de loop de jaren hebben we meer dan 200 van deze studies uitgevoerd en tientallen boeken geschreven over het onderwerp. Dan zou je denken dat de argumentatie toch wel een beetje was beklijfd in de loop de jaren, maar wat wij nu na al die jaren merken is dat toch een nieuwe ronde economische argumentatie met het FEBO–model noodzakelijk lijkt.

De oorzaak is niet dat er geen economische studies zijn uitgevoerd. De oorzaak is dat de economische studies die zijn uitgevoerd vooral MKBA’s waren: Maatschappelijke Kosten Baten Analyses. Dat zijn macro-economische studies waarin niet met reële geldstromen wordt gewerkt, maar met door deskundigen berekende economische waarden voor bijvoorbeeld natuurgebieden, biodiversiteit, ecosysteemdiensten, erfgoed en wat al niet meer.

Kenmerkend voor deze studies – en daar begint de natuurbescherming nu achter te komen – is dat deze studies geen enkel handvat bieden voor zingevende discussies met het bedrijfsleven. Want die herkennen zich niet in de getallen die worden gehanteerd (vaak gaat het om hele grote bedragen, de miljarden vliegen je om de oren). En dergelijke studies vormen dus al helemaal geen basis voor discussies over financiële bijdragen van partijen die profiteren van natuur en landschap.

Want ten eerste zijn de studies allemaal op een te abstract schaalniveau. Maar belangrijker is dat aan achter deze ‘baten’, ‘waarden’ en ‘besparingen’ geen enkele reële economische transactie ten grondslag ligt. Het is allemaal fictief geldt, gebaseerd op de  waarden die onderzoekers hebben toegekend aan de functies van natuur en landschap. Maar daar heeft een campinghouder geen enkele boodschap aan, die kijkt gewoon naar zijn eigen omzet en winst en niet naar de miljarden uit de MKBA.

Wij van Triple E zijn niet tegen MKBA’s. Deze studies zijn zeer nuttig als het gaat om inzichtelijk maken wat baten en schade op macroschaal zijn. Maar heb niet het idee dat je daarmee in het veld op microschaal komt tot een duidelijk inzicht in de groene baten. Laat staan dat dergelijke studies leiden tot enige basis voor nieuwe financiële arrangementen tussen partijen.

Vandaar dat wij nu een onderzoek doen naar de gezondheidsbaten van onze nationale parken. Want daar bestaat de behoefte aan een zicht op de reële economie wat betreft natuur en gezondheid en argumentatie voor nieuwe allianties tussen natuur en zorg.

 

Ook zijn we in contact met  een aantal organisaties om een tweede ronde van nieuwe studies uit te voeren.  Soms zal dat zelfs leiden tot een herziene druk van de studies uit het verleden.

Ach, alles verandert en blijft toch hetzelfde.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Bekijk andere nieuwsbrieven:

×