0

Your Cart

No products in the cart.
Triple E

Groen loont!

9.95

Categorie:

Beschrijving

Groen Loont! (2011)

We citeren uit een nieuwsbrief van vakblad De Hovenier uit 2011: ‘Veel gemeenten zien zich op dit moment genoodzaakt om te bezuinigen en daarbij wordt het groen niet ontzien. Als reactie op deze bezuinigingsplannen, zijn enkele partijen die het groen omarmen (Plant Publicity Holland, Branchevereniging VHG, Hoveniers Informatie Centrum, ANWB, Groenforum Nederland, Entente Florale Nederland, Productschap Tuinbouw en Bomenstichting) met de campagne ‘Groen Loont’ gestart. Met dit initiatief willen ze gemeenten, provincies, de landelijke overheid, de bouwsector, woningbouwcoöperaties, boomkwekers en groenvoorzieners/hoveniers informeren over de economische waarde van het groen.

De initiatiefnemers vinden dat zorgvuldig moet worden omgegaan met het groene kapitaal dat in de afgelopen jaren is opgebouwd. Het uitgangspunt is dat groen een investering is op maatschappelijk en economisch gebied, die zichzelf terugverdient. Om dat aan te tonen heeft kenniscentrum Triple E in het kader van de campagne Groen Loont de economische waarde van het groen aan de hand van allerlei Nederlandse voorbeelden uitgewerkt in de brochure ‘Groen Loont’. Op een poster zijn de belangrijkste waarden gevisualiseerd voor een fictieve groene stad. Deze brochure en poster worden op 30 maart overhandigd aan Annemarie Jorritsma, voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.’

×