0

Your Cart

No products in the cart.
Triple E

In Klinkende Munt

9.95

Categorie:

Beschrijving

In Klinkende Munt (2012)

In deze studie in opdracht van het ministerie van LNV staat de financiering van het Westelijk Veenweidegebied centraal, en wel op basis van een systeem van rechten en plichten. Van oudsher kennen we natuurlijk zaken als visrecht en jachtrecht, maar nieuwe rechten zoals het recht op het oogsten van wind, of  drinkwaterwinning zouden kunnen worden gekoppeld aan de plicht het landschap te onderhouden. Waarmee we uit de buurt geraken van systemen van subsidies en andere overheidsarrangementen die veelal meebewegen met bestuurlijke discontinuïteit.

×