0

Your Cart

No products in the cart.
Triple E
Tweede handelsmissie China en een boekje voor Bleker 2011

In de hoop om de kaalslag van Staatssecretaris Bleker binnen te perken te houden, heeft Tom Bade met twee medewerkers in twee weken het boek ‘De natuur verdient’ beter geschreven om dit aan te bieden aan de nieuwe staatssecretaris. Het boek is geweldig, evenals de bijbehorende poster. We hebben aangetoond met cijfers dat de Ecologische Hoofdstructuur ook een Economische Hoofdstructuur was (en nog steeds is). Maar het mocht helaas niet baten.
Beter ging het in China met de tweede handelsmissie van de provincie, waar diverse contracten werden afgesloten om gedegradeerde ecosystemen te vergroenen.
In 2011 organiseert ook Triple E voor het eerste in Burgers Zoo De Dag van de natuur, de veiling voor de Federatie Internationale Natuurbescherming (later GlobeGuards). Uiteraard zijn naam en concept bedacht door Tom Bade.
Dit is het jaar waarin nog een andere een baanbrekende studie annex boek verscheen, namelijk ‘Wild van de Economie’ over de economische baten van wild en wildbeleving. Geheel aansluitend op het concept biomassaliteit, maar ook al een voorloper van het in 2021 verschenen boek ‘Met de schrik vrij’, over verjaging als nieuw noodzakelijk concept voor de natuurbescherming.
De Groene Kerstlezing had als thema ‘rechten als basis voor de financiering van natuurbeheer’. En Tom Bade had speciaal voor de gelegenheid ‘Het Groot Rechtenboek der Vaderlandsche natuurbescherming’ geschreven.

Wild van de Economie PDF

×