0

Your Cart

No products in the cart.
Triple E

Een geraffineerde oplossing

In opdracht van het waterschap Delfland hebben wij een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke teelt van bomen op verzilte bagger  en de productie van Brickz op basis van zilte bagger. Het bleek dat in veel gevallen het zoutgehalte deze teelt niet in de weg stond en de structuur van de…

Lees meer

ABBA

Voor de Greenport Gelderland hebben wij een project uitgevoerd onder de naam ABBA (Amaryllissen, Bodem, Brickz en Afvalreductie). Daarbij hebben we Brickz en Tompost ontwikkeld op basis van de balderen van de teelt van amaryllissen. Deze Brickz kunnen worden gebruikt in de bomenteelt. Partners waren Hendriksen Young Trees, kwekerij Evers…

Lees meer

3BCT

In dit project heeft Natural Sil Improvement onderzocht of het mogelijk was om hop te telen op Brickz waarin bierbostel was verwerkt. Dat bleek succesvol, waarmee de cirkel helemaal rond kon worden gemaakt, want de hop is door brouwerij Vet& Lazy gebruikt voor de productie van bier. De teelt van…

Lees meer

Bagger, maaisel en plagsel uit eigen streek als duurzame bodemverbeteraar op basis van Brickz

Dit was een project dat werd ondersteund door de provincie Overijssel in het kader van het POP-programma. In dit geval hebben we reststromen uit het natuurbeheer omgezet in Brickz die vervolgens weer worden gebruikt voor de aanplant van bomen in de boomkwekerij in Overijssel en de aanplant van bos in…

Lees meer

Fiber2Fiber

Dit was een groot project gericht op de afbraak van asbest met behulp van mycorrhiza waarvoor we subsidie hebben gekregen van de provincie Gelderland. Daarnaast is in het project ook onderzocht hoe we RWZI slib kunnen omzetten in nuttige biomassa met gelijktijdige afbraak van alle schadelijke stoffen  en PFAS kunnen…

Lees meer

Met Gemak Duurzaam

In dit project hebben we onderzocht welke mogelijkheden bestaan om papieren disposables maximaal te hergebruiken. Daartoe hebben we allereerst onderzocht welke materialen we hier aan kunnen onttrekken, met name cellulose. Het restprpoduct zouden we dan kunnen gebruiken voor de productie van Brickz. Daarin waren we succesvol. Daarnaast bleek ook dat…

Lees meer
×