0

Your Cart

No products in the cart.
Triple E
nieuwsbrief juni 2019

We naderen langzaam maar zeker de langste dag en dat is te merken. In het mycoretum is de groei van de planten nauwelijks in toom te houden. De komende maanden gaan we hier aan de slag met een grootschalige inventarisatie van alle mycorrhiza. Maar ook de bomen in de kwekerij doen het goed, zeker ook op de bagger die we gebruiken als groeimedium.

In het kader van Fiber2Fiber voeren we proeven uit met het zuiveren van RWZI-slib met behulp van planten en we kunnen ieder geval constateren dat de groei van planten het goed doet. De resultaten zullen we later dit jaar uiteraard pas zien. Maar ze moeten hard werken, dat zien we wel.

In onze nieuwe nursery met jonge planten op bagger laat zien dat onze nieuwe generatie kasplantjes het goed doet op bagger. Net als onze kinderen die in de modder spelen hebben ze een gezonde weerstand tegen kwade invloeden van buitenaf, want zoals een bezoekende kwekers tot zijn grote verbazing constateerde: De eiken hebben geen meeldauw, hoe kan dat?’ We hebben ook nauwelijks uitval. Kortom, er staat een jong bos in de kas zich klaar te maken voor de toekomst. Daar moet genoeg ruimte voor zijn in een land dat wereldwijd voorop loopt in de ontbossing.

Wat betreft de productie van Brickz: we hebben in het kader van ons project voor de provincie Overijssel waarbij we gebruiken maken van reststromen uit natuurgebieden weer 7 ton geleverd aan Kwekerij Rendering. Twee ton daarvan was waren de meest hoogwaardige Brickz die we ooit gemaakt hebben: optimaal samengesteld riviersediment, natuurgras uit het Aamsveen, mycorrhiza, aaltjes tegen engerlingen (van de meikever) en de Brickz waren extra kleiïg, want daar houden de engerlingen niet van. In het onderstaande filmpje wordt uitgelegd hoe de testen zijn vormgegeven. En we gaan nog twee ton extra produceren om reeds aangetaste bomen te proberen herstellen.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6540949792275730432/

Ondertussen heeft onze partner Decohof Brickz ook in de grond gebracht en wel bij taxus, laurier en thuja. Onderstaande foto’s geven een beeld van de test.

 

 

Wij waren te horen in Vroege Vogels en voor de liefhebbers hebben we hier nogmaals de link.

https://vroegevogels.bnnvara.nl/nieuws/bagger-en-maaisel-als-bodemverbeteraar

Ook hebben we op 13 juni met onze Brickz en nieuwe innovatieve concepten gestaan op het Biomassa even Gelderland.

 

Onze kas (met omgeving) hebben we omgedoopt tot ‘De Groeiplaats’, met als ondertitel ‘waar de plant koning is’. De reden is dat we nu alle innovatieve concepten die we hier ontwikkelen en (commercieel) toepassen in onderlinge samenhang kunnen en willen laten zien. Daarvoor hebben we ook een speciaal prospectus opgesteld. De eerste groep die we ontvangen bestaat uit 25 vertegenwoordigers van een aantal waterschappen.

Ook in de sfeer van de consultancy zitten wen niet stil. Wij zijn gestart met een samenwerking met Atelier Arnhem West. Het doel is om gezamenlijk een project op te zetten om dit stadsdeel van Arnhem energetisch te verduurzamen. Iets wat we daarna graag zouden willen uitrollen naar de andere delen van de stad.

Het boek van ‘Keukentafel tot Buitenkans’ over ruilverkaveling als instrument om de sociale vraagstukken op het platteland adequaat aan te pakken wordt gedrukt. Samen met uitgeverij BLKVLD werken we aan het uitrollen van het boek. Het zal ook te koop zijn op onze web site, waar binnenkort een verkoopmodule zal worden geïmplementeerd waar iedereen onze boeken kan kopen (althans de boeken die we nog hebben). Ook zal een verkoopmodule worden opgenomen voor de verkoop van Brickz.

Ook het boek ‘Nat Goud’ wordt gedrukt met onze verschillende opdrachtgevers zijn we aan het kijken waar en hoe we het boek gaan presenteren. Ook dit doen we samen met BLKVLD. Het boek zal op 5 oktober worden gepresenteerd op de Innovatie Experience van de provincie Gelderland.

Kortom, het worden inderdaad lange dagen in de vakantie, met de vriendelijke groeten uit de kas.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Bekijk andere nieuwsbrieven:

×