0

Your Cart

No products in the cart.
Triple E

De economie van het schap

9.95

Categorie:

Beschrijving

De economie van het schap (2008)

Waterschappen doen hun nuttige werk over het algemeen in stilte. Maar soms ontstaan er discussies over de kosten van het waterbeheer. Dat was zeker het geval ten tijde van de invoering van de Kaderrichtlijn water. Dat was de reden voor dijkgraaf Lambert Verheijen om Triple E een opdracht te geven om de economische betekenis van het waterbeheer van het waterschap Aa en Maas in kaart te brengen. Uit de cijfers blijkt eigenlijk wat we al jaren weten: zonder het nuttige werk van waterschappen stort iedere regionale economie volledig in.

×