0

Your Cart

No products in the cart.
Triple E

Blauw betalen voor welvaart

Het waterschap Veluwe wilde aantonen dat de verplichtingen die voortvloeiden uit de Europese Kaderrichtlijn Water niet alleen leidden tot kosten, maar ook tot baten. Dit indachtig de visie dat waterbeheer een basisvoorwaarde is voor de Nederlandse welvaart. Triple E heeft daartoe met behulp van het FEBO-model een studie uitgevoerd waaruit bleek dat al deze maatregelen zich binnen voor het waterschap acceptabele termijnen terugverdienen (tien tot vijftien jaar).

×