0

Your Cart

No products in the cart.
Triple E

De economie van het schap

Waterschappen bestaan al eeuwenlang. Het is eigenlijk de oudste overheidsorganisatie. Van oudsher eigenlijk begonnen als een vereniging van eigenaren. Van boeren in een polder die besloten dat het beter was samen te werken. Daarmee staan waterschappen aan de basis van onze welvaart. Maar daar staan we tegenwoordig nog maar weinig bij stil. Daarom heeft het waterschap Aa en Maas Triple E opdracht gegeven om de economische baten van haar werkzaamheden en haar wettelijke taken in beeld te brengen. Dit vooral ook tegen de achtergrond van zaken als klimaatverandering en de Kaderrichtlijn water. De economie van het schap is daarmee een baanbrekende en grensverleggende studie.

×