0

Your Cart

No products in the cart.
Triple E

De staat van de natuurbescherming

De staat van de natuurbescherming is een essay waarin Tom Bade de vraag stelt waarom het toch de overheid was die in het Amerika 1872 overging tot de oprichting van Yellowstone National Park? Dat is immers ruim voordat de georganiseerde natuurbescherming bestond. De Sierra Club in Amerika werd immers pas in 1892 opgericht en Natuurmonumenten in Nederland pas in 1904. Wat waren de beweegredenen van de overheid om de natuur te beschermen? Tom betoogt dat deze te vinden zijn in concepten als nationale eenheid, identiteit, welvaart en beschaving en in het geheel niet in ecologische motieven. De les voor de natuurbescherming van nu is dus om zich daar ook op te richten wil zij de overheid als partner behouden (of terugwinnen).

×