0

Your Cart

No products in the cart.
Triple E

Geld als water

De invoering van de Kaderrichtlijn water leidde tot stevige discussies over de vraag of alle hieruit voortvloeiende maatregelen wel rendabel waren. Maar er was nog geen enkele manier bedacht waarop een en ander zou kunnen worden doorgerekend. Met behulp van het FEBO-model waarbij we de data van de Kvk en Kadaster combineerden met de gegevens van de waterbeheerders en we rivieren en water gewoon als blauwe infrastructuur zagen, kon dit ineens wel. Groot voordeel van de aanpak van Triple E is altijd geweest dat gewerkt werd met publieke data en dat het model volkomen transparant was (en nog steeds is) wat betreft de wijze van berekenen van de resultaten. Het boek is destijds aangeboden aan minister Vreemd van Landbouw en Visserij. Het boek is ook vertaald in het Engels met als titel ‘Water flows and cash flows’.

×