0

Your Cart

No products in the cart.
Triple E

In Klinkende Munt

Nadat Tom Bade Het Groot Rechtenboek der Vaderlandsche Natuurbescherming had geschreven, bestond bij het ministerie van LNV interesse in het concept van rechten als basis voor de financiering van natuurontwikkeling en -beheer. Dit als mogelijkheid om nieuwe geldstromen aan te boren, alsmede eventuele alternatieven te hebben voor traditionele subsidies. Dat heeft geleid tot de studie In Klinkende Munt, waarbij financiële arrangementen op basis van rechten voor het Westelijk Veenweidegebied zijn uitgewerkt. Voor zowel de korte als de lange termijn zijn nieuwe arrangementen uitgewerkt, zoals landschapsbenzine: een concept dat ook ooit voor Staatsbosbeheer is uitgewerkt en nu op de markt is gekomen als arrangement om bos te compenseren.

×