0

Your Cart

No products in the cart.
Triple E
nieuwsbrief februarie 2022

Het is februari en dat is de tijd waarin we druk bezig zijn met de voorbereidingen voor de onderzoeken die we het komende groeiseizoen uitvoeren. Zo zijn we in het kader van Fiber2Fiber samen met het waterschap Drents Overijsselse Delta bezig met het opzetten van grootschalige veldproeven voor de fytoraffinage van RWZI slib. Dit is nu  al het vierde jaar dat we dit onderzoek uitvoeren en niet alleen worden we er steeds beter in om RWZI slib als substraat aan te wenden, maar ook om alle verontreinigingen te doen verdwijnen. We onderzoeken zelfs of we deze werkwijze kunnen patenteren.

Ook in het kader van Fiber2Fiber zijn we bezig met het opzetten van veldonderzoeken voor de afbraak van asbest om de bodem. Uiteraard doen we dat samen met SGI Compliance en NIOO-KNAW Dit is de laatste fase van het onderzoek en dan kunnen we gaan werken aan de marktintroductie. Voor PFAS zijn we nog niet zover, maar het Westerdijk Instituut boekt hoopgevende vooruitgang.

Het onderzoek naar verzilte bagger als mogelijk substraat voor de teelt van bomen en de ontwikkeling van Brickz dat we uitvoeren voor het waterschap Delfland gaat het tweede seizoen in. En het is goed te constateren dat de bomen het tot op heden goed doen.

Belangrijk is ook dat we steeds beter leren werken met Tellus, het computersystemen waarmee we op basis van de wensen van de klant en de beschikbare reststromen de samenstelling van de Brickz vaststellen. Dat is belangrijk voor de doorgroei van ons bedrijf.

Van onze partner Vet en Lazy hebben we een opdracht gekregen om een substraat te ontwikkelen op basis van brouwslib voor de teelt van gerst. Heineken doet mee en partner is ook Rotterzwam dat koffiedrab gaat leveren. Dat doen we met boeren van de gebiedscoöperatie Buijtenland in Rhoon.

Leuk is het ook om te melden dat we dit seizoen voor het eerst op grote schaal bomen hebben verkocht. Dat bevalt heel goed en leert ons ook veel over de teelt. En die kennis kunnen we weer toepassen op de ontwikkeling van de Brickz. Uiteraard zijn alle bomen geteeld op riviersediment, danwel op ons eigen substraat, zoals we dat met Tellus en onze bio convertor maken.

Wat betreft de consultancy: we hebben een nieuwe opdracht van Glastuinbouw Nederland om hen te ondersteunen bij de opzet van een boek met daarin best practices over huisvesting voor internationale arbeidskrachten.

Kortom, het is februari en het is zeker nog geen lente. Maar talloze projecten staan al volop in de knop en Triple E staat nu al weer in bloei.

Bekijk andere nieuwsbrieven:

×