0

Your Cart

No products in the cart.
Triple E
Nieuwe dimensies en grote projecten

Voor het Kadaster heeft Tom Bade het concept van 3D ruilverkaveling bedacht en uitgewerkt in het boek ‘Ruilverkaveling door een andere bril’. En in onze fytoraffinaderij doen we de eerste proeven gericht op het toepassen van RWZI als substraat voor planten om daarmee gelijktijdig de schadelijke stoffen af te breken. Opdrachtgever is waterschap Drents Overijsselse Delta.
Triple E verwerft haar eerste patent op de Brickz. Het is een Nederlands patent en besloten wordt dit door te zetten naar een Europees patent. Maar belangrijk is vooral dat dit jaar het begin is van het tijdperk van de grote onderzoeksprojecten voor de Brickz.
Dit tijdperk start in oktober 2018 met de toekenning van een POP subsidie gericht op het ontwikkelen van Brickz op basis van restmaterialen in het natuurbeheer die dan weer worden gebruikt voor de teelt van bomen. Partners in dit grote project zijn: Stichting Landschap Overijssel, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Boomkwekerij Rendering, Kwekerij Decohof en BosBalans.

×