0

Your Cart

No products in the cart.
Triple E

Verwonderen, verwerven en ver vooruit kijken

Wat is de positie van terreinbeherende organisaties in het maatschappelijke verkeer? Zijn het slechts de hoeders van een aantal groene terreinen of hebben zij een bredere taak te vervullen? Dit boek geschreven door Tom Bade in opdracht van het Drents Landschap kiest voor het tweede. In alle vrijheid mocht hij een essay schrijven over de toekomst van de natuurbescherming in het algemeen en het Drents Landschap in het bijzonder. In zijn optiek zijn Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de provinciale landschappen met hun brede achterban en meer dan 300.000 grond belangrijke economische actoren die zich ook bezig moeten houden met zaken als regionaal economisch beleid, erfgoed en verschijnselen als krimp. Zeker in een provincie als Drenthe. Het boek heeft geleid tot stevige discussies binnen het Drents Landschap, maar de huidige lijn is duidelijk: het Drents Landschap heeft zich conform de boodschap van het boek de afgelopen jaren steeds meer ontwikkeld tot een trust.

×