0

Your Cart

No products in the cart.
Triple E
nieuwsbief april 2023

De opdracht die we voor Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland uitvoeren met betrekking tot de mogelijke teelt van rode lijstsoorten en deze te verkopen aan de consument begint langzaam maar zeker zijn definitieve vorm te krijgen. We hebben een keten bij elkaar gebracht bestaande uit: Koninklijke Ginkel groep, Anthura, Cruydt Hoeck, Griffioen Wassenaar, Tuincentrum Ockenburgh, Naturalis en de Vlinderstichting. En hoewel er nog zeker de nodige kwesties zijn die moeten worden uitgewerkt, is de algemene conclusie dat we deze verkenning voort moeten zetten.

De afgelopen weken zijn we trouwens ook heel druk bezig geweest met het vormgeven van onze nieuwe fytoraffinaderij in het Westland op de depot van de firma Jac. Van Zeijl en znn en Grondbank GMG in Naaldwijk. Als Sjakie in de chocoladefabriek zitten we daar bovenop een constante hoeveelheid slib en organische reststromen die we goed kunnen gebruiken voor onze Brickz.

https://www.youtube.com/watch?v=cDNEZt8o4yM

Meer in het bijzonder zullen we de komende tijd natuurlijk ook gaan werken aan onze afzet van onze producten bij de tuinders in het Westland. Daarbij worden we ook actief ondersteund door het Hoogheemraadschap van Delfland, waarmee we samen vooral de mogelijkheden verkennen om verzilte bagger om te zetten in een nuttige bodemverbeteraar/een goed substraat.

We hebben al veel materieel voor de inrichting van de fytoraffinaderij naar de locatie gebracht en beginnen binnenkort met de feitelijke inrichting en het proefdraaien. We verwachten in de loop van de maand mei operationeel te zijn in het Westland met onze fytoraffinaderij, die we als werknaam ‘de Waterkant’  hebben gegeven.  Dan kunnen we daar vast en zeker ook samenwerken met onze ‘oude bekenden’ uit het westen van het land waarmee we nu al samenwerken, zoals Vet en Lazy, Paper Innovator, Buijtenland van Rhoon en Heineken.

Voor het circulair ketenproject hebben we met onze partner de Koninklijke Ginkelgroep de mogelijkheden onderzocht om samen te werken wat betreft de hoogwaardige verwerking van bermmaaisel op onze nieuw te ontwikkelen locaties. De vooruitzichten zijn positief en als de fytoraffinaderij in Naaldwijk eenmaal staat, zullen we ook daar verder kijken naar de mogelijkheden. Maar ook op IPKW in Arnhem met onze partner Veolia zouden hier goede mogelijkheden bestaan.

In de tussentijd hebben we ook weer twee nieuwe afleveringen van Bladgroen op YouTube gezet die zeker het bekijken waard zijn. De eerste gaat over biomassaliteit en de tweede over verjaging. Dat zijn twee onderwerpen die nauw met elkaar samenhangen. Waarbij verjaging als nieuwe drager onder het Nederlandse natuurbeheer gezien de discussies rond de wolf, de bever en de das toch zeker een kansrijk – en noodzakelijk – concept moet worden gezien.

Kijk hier voor de links over respectievelijk biomassaliteit en verjagen:

 

https://www.youtube.com/watch?v=spckkoLraz4&t=103s
https://www.youtube.com/watch?v=YPz9-xw3cH8&t=123s

Bekijk andere nieuwsbrieven:

×