0

Your Cart

No products in the cart.
Triple E
nieuwsbrief mei 2023

We leggen momenteel de laatste hand aan onze nieuwe web site. Dat was een lang proces, want het betreft iets meer dan een nieuw jasje. Niet alleen zijn binnenkort al onze YouTube filmpjes direct te bekijken vanaf onze web site, maar we hebben bijvoorbeeld ook al onze boeken en nieuwsbrieven netjes geordend, zodat iedereen ze kan lezen of bestellen. Het belangrijkste misschien wel dat we ook een geheel nieuwe web site hebben opgezet voor onze Brickz, die we dus echt als zelfstandig product op de markt gaan zetten. Begin juni zal de web site in de lucht komen en uiteraard stellen we iedereen daarvan op de hoogte.

We zijn een samenwerking gestart met de Schoonste Lusthof wat betreft het analyseren van bodems ten behoeve van het juiste bodembeheer voor openbaar groen en bomen (https://natuurpro.nl/blog/partner/de-schoonste-lusthof/). Senior onderzoeker Diederik Visser gaat deze taak op zich nemen.

We boeken veel vooruitgang in onze samenwerking met Veolia om het bedrijventerrein IPKW een fytoraffinaderij te realiseren. Dat zal gaan gebeuren in de vorm van een joint venture. Goed nieuws is ook dat we een project gaan starten om te ijken of we op het terrein CO2 bij bedrijven kunnen opvangen die we gaan leiden naar de kas en gebruiken om de bomen die we hier gaan telen beter te laten groeien (en dus ook gelijk CO2 vast te leggen).

In Naaldwijk hebben we de productielijn voor de fytoraffinaderij opgesteld en we gaan draaien in de laatste week van mei. Met onze partners Jac. Van Zeijl & Znn en Grondbank GMG hebben we afgesproken dat we in september een open dag gaan organiseren voor geïnteresseerden, dus daar zullen we in de zomermaanden hard aan gaan werken. Zij bijgaande video voor een korte impressie.

https://www.youtube.com/watch?v=U8ECcXwbDWg

Tenslotte hebben we ook weer een mooie Bladgroen opgenomen. Dit keer gaat het over de noodzaak om meer wildernisnatuur te gaan ontwikkelen in de vorm van grote robuuste natuurgebieden om op deze manier ook een bijdrage te leveren aan het oplossen van de stikstofcrisis. Want laat duidelijk; we moeten werken aan reductie van de emissies van stikstof, maar een deel van het probleem is ook dat we veel (te) kleine natuurgebieden hebben aangewezen in het kader van Natura 2000, maar vooral ook dat de Nederlandse natuurbescherming nog steeds te veel werkt met streefbeelden gebaseerd op ecologische rampenlandschappen uit 1900. Het is de erfenis van een achterhaald natuurbeschermingsbeleid gebaseerd op het misverstand dat vroeger alles beter was en waar we snel vanaf moeten, willen we niet alleen de natuur, maar ook de natuurbescherming redden.

https://www.youtube.com/watch?v=7GxgvqtLN68&t=158s

 

Bekijk andere nieuwsbrieven:

×