0

Your Cart

No products in the cart.
Triple E
nieuwsbrief december 2020

Normaal verschijnt onze nieuwsbrief aan het begin van iedere nieuwe maand, maar dit keer wat later. Dat is niet omdat we geen nieuws hebben, maar vooral om iedereen in deze bijzondere tijden een vrolijk kerstfeest en een gelukkig 2021 te wensen. Wij kijken terug op een bijzonder jaar, waarbij we ondanks de Corona crisis grote sprongen voorwaarts hebben gemaakt. We noemen hier een elftalhoogtepunten:

 1. Voor het project ‘Bagger, maaisel en plagsel als regionale bodemverbeteraar op basis van Brickz’ hebben we de European Inspiration Award gewonnen.
 2. Binnen het project Fiber2Fiber hebben we definitief aangetoond dat we met behulp van mycorrhiza asbest kunnen afbreken.
 3. We hebben met succes de stap gemaakt naar het telen van bomen op basis van bagger en reststromen uit natuurgebieden. Daartoe zijn we ook lid geworden van NAK-tuinbouw, zodat we de bomen ook kunnen verkopen.
 4. We hebben een volledige productielijn voor de Brickz, inclusief een composter van TEN Composting en zelfs een proefproductielijn voor het verwerken van vezels. Bij het laatste werken we samen met onze partner Conpax. Daarmee hebben we van de locatie in Huissen een volwaardige fytoraffinaderij gemaakt.
 5. Dagmar Bade is toegetreden tot het bedrijf dat nu daadwerkelijk een familiebedrijf kan worden genoemd.
 6. We hebben met succes onze website Bosje Bomen opgezet. En laat er geen twijfel over bestaan: wij waren de eerste partij die de term Bosje Bomen op de markt heeft gebracht.
 7. We hebben geïnvesteerd in het buitengebied, in de teelt van miscanthus en de opslag van onze grondstoffen.
 8. We hebben op het gebied van consultancy opdrachten uitgevoerd/in uitvoering voor het Planbureau voor de Leefomgeving, de Dierenbescherming en het Goois Natuurreservaat.
 9. Binnen het kader van het project 3Bct hebben we op basis van reststromen van de bierproductie van Brouwerij Vet en Lazy Brickz gemaakt die we gebruiken voor de teelt van hop die weer door Vet en Lazy wordt gebruikt in haar bieren.
 10. We zijn succesvol met het telen van miscanthus op een eigen ontwikkeld substraat van RWZI-slib. Hierbij werken we intensief samen met het waterschap Drents Overijsselse Delta.
 11. Voor Brickz hebben we een Europees patent gekregen.

Als we kijken naar volgend jaar dan zien we een bovendien nu al een aantal opdrachten en nieuwe ontwikkelingen.

 1. Door de provincie Gelderland hebben wij afgelopen maand een project gehonoreerd gekregen om een geautomatiseerd systeem te ontwikkelen waarbij we op basis van de wensen van de klant enerzijds en de aanwezige voorraden anderzijds automatisch de samenstelling van de Brickz kunnen bereken. Daarbij gaan we samenwerken met NIOO-KNAW op het gebied van de voor de Brickz gewenste microbiologie.
 2. Bavaria heeft dit jaar een bezoek gebracht aan onze fytoraffinaderij in Huissen en beide partijen hebben de intentie uitgesproken om in 2021 de samenwerking verder in te gaan vullen.
 3. Binnen het kader van Fiber2Fiber gaan we aan de slag met de veldproeven waarbij we de VezelBrickz gaan uittesten (term is inmiddels vastgelegd, want we leren ons steeds beter in te dekken tegen plagiaat).
 4. Wij gaan het proces om vezels te winnen uit miscanthus vervolmaken en ook aan de slag met gras uit natuurgebieden als drager voor vezels.
 5. We gaan samenwerken met NIOO-KNAW en het Westerdijk Instituut om met behulp van schimmels PFAS af te breken. De eerste proeven die we hebben uitgevoerd op onze fytoraffinaderij de Groeiplaats waren positief en dit vraagt om vervolg. Deze innovatie is een (nieuw) onderdeel van Fiber2Fiber waar de provincie Gelderland goedkeuring voor heeft verleend.
 6. Met onze partner Free Soil gaan we aan de slag met Brickz voor de wijnbouw in Frankrijk.
 7. We gaan de samenwerking met onze partner Seven Waves van Rob Wolters verder uitbreiden, om te beginnen met een groot symposium dat we organiseren voor het project ‘Bagger, maaisel en plagsel als regionale bodemverbeteraar op basis van Brickz.’
 8. Voor Bosje Bomen gaan we samenwerken met Feelz van Esther van Apeldoorn op het gebied van betekenisbomen voor speciale gebeurtenissen.
 9. Voor het Goois Natuurreservaat en de Dierenbescherming zullen er boeken worden uitgebracht over respectievelijk de toekomst van de Gooise natuur en verjagen.
 10. Met Landschap Overijssel gaan we een voedselbos aanleggen waarbij de bomen zijn geteeld op reststromen uit natuurgebieden. Dit in het kader van onze Pop opdracht waarvan we de lange titel hier al een paar keer hebben genoemd.
 11. We gaan samenwerken met Aqua Minerals, waarbij we gaan onderzoeken of we van hun poederkool ondanks de aanwezigheid van PFAS een bodemverbeteraar (op basis van Brickz) kunnen maken.

In deze bijzondere tijden is het vooral belangrijk vooruit te kijken en te blijven geloven dat er een betere toekomst voor ons ligt. Laten we de kerst gebruiken om na te denken over de wijze waarop we allemaal op onze eigen kleine manier de wereld een beetje beter kunnen maken. En laten we hier in het nieuwe jaar gewoon een begin mee maken. Voorwaarts, dat is de enige manier om alle moeilijke tijden te doorstaan, dat weten wij uit eigen ervaring.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Bekijk andere nieuwsbrieven:

×