0

Your Cart

No products in the cart.
Triple E
nieuwsbrief juli 2022

In de loop der jaren zijn Brickz al op talloze locaties toegepast. Daarbij doet zich natuurlijk altijd de vraag voor of de Brickz bijdragen aan een beter groeiresultaat. Het antwoord is natuurlijk ‘ja’ en gelukkig hebben we dat antwoord gekregen van onafhankelijke deskundigen, zoals de WUR en BosBalans. Maar ook de terugkoppeling van klanten wijst op betere groeiresultaten. Zo kregen we recent nog een bericht van de beheerder van Landgoed Twickel dat de eiken die ‘met Brickz waren behandeld’ het beter deden. We hebben een aantal resultaten vastgelegd op foto’s die we hebben weergegeven in onderstaande korte video.

[evp_embed_video url="https://www.tripleee.nl/wp-content/uploads/2022/07/brickz.mp4" width="640"]

Het presenteren van deze resultaten is wat ons betreft belangrijk nu steeds duidelijker wordt dat kunstmest niet alleen erg duur aan het worden is, maar vooral ook dat fosfaat wereldwijd steeds schaarser wordt.  Onze Brickz die zijn wat dat betreft een lichtpuntje in een steeds donker wordende wereld van schaarste. Deze schaarste zal centraal staan in het werk van NSI dat er op is gericht om de meest complexe reststromen toch een nuttige bestemming te geven en niet als afval te verwerken.

Ondertussen dreigt het een tamelijk drukke zomer te worden, want we hebben een nieuwe opdracht van SIGN om het concept van de Natuurkwekerij nader uit te werken. Het gaat dan om het in kaart brengen van innovatieve producten die bijdragen aan het versterken van de biodiversiteit dor de consument. Het doel is dat iedereen in de toekomst zelf actief kan bijdragen aan het versterken van de biodiversiteit met producten die als het waren zo uit het schap komen.

 Daarnaast zijn we met Vet en Lazy en het Louis Bolk Instituut begonnen aan een opdracht om het zeer natte brouwersslib van Heineken aan te wenden als bodemverbeteraar. Dat wordt een hele uitdaging.

In onze fytoraffinaderij te Huissen hebben we inmiddels de capaciteit van onze bio converters verder uitgewerkt met een tweede machine van Ten Composting. Daarmee maken we de stap naar een verdere schaalvergroting van ons productieproces voor de Brickz.

En tenslotte is het goed te vermelden dat onze medewerker Daan Houwers is afgestudeerd op een prachtig onderzoek waarin hij heeft gekeken naar de mogelijkheid om Brickz als vervanger voor steenmeel in te zetten.  Dit vanwege de grote CO2 footprint  van steenmeel. Helaas bleken de directe mogelijkheden beperkt, want steenmeel kent een wel heel specifieke samenstelling die we met bijvoorbeeld bagger niet kunnen imiteren.

Maar uit gesprekken met deskundigen is wel naar voren gekomen dat op een meer indirecte manier Brickz een veel duurzamer kunnen alternatief zijn door de samenstelling van de bodem wat betreft N,P,K weer meer in balans te brengen en te helpen met een beter waterbergend vermogen van de bodem.  Al met al boeiende materie waar we zeker een vervolg op gaan geven.

Bekijk andere nieuwsbrieven:

×