0

Your Cart

No products in the cart.
Triple E
Asbest, PFAS nieuwe wegen

Het jaar begint met een opdracht van SIGN (Stichting Innovatie Glastuinbouw) waarbij onderzocht wordt of het mogelijk is rode lijstsoorten te telen en te vermarkten en zo een bijdrage te leveren aan het behoud van de biodiversiteit.
Tom Bade heeft als ghostwriter gefungeerd voor het boek ‘Een plek onder de zon’ dat is uitgegeven door Glastuinbouw Nederland en dat handelt over duurzame huisvesting voor arbeidsmigranten.
Ook wordt gestart met een circulair ketenproject gericht op het duurzaam gebruik van restmaterialen uit de bierindustrie als bodemverbeteraar met een mooie alliantie waarin naast NSI ook Bavaria, de Koninklijke Ginkelgroep en van den Berk Boomkwekerijen deelnemen. En voor waterschap Delfland wordt een onderzoek uitgevoerd naar de toepassing van zilte bagger als substraat voor de teelt van bomen.
Maar zeker ook belangrijk is dat we een samenwerkingsovereenkomst sluiten met bedrijvenpark IPKW en Veolia te Arnhem om hier te gaan werken aan de bouw van een fytoraffinaderij naast de zuiveringsinstallatie van Veolia.
Het project Fiber2Fiber wordt afgesloten met een groot congres in de Koepelkerk in Arnhem onder de naam ‘Afbraak is Afbraak’. Het congres is een groot succes en Triple E besluit de traditie van de Groene Kerstlezing weer nieuw leven in te blazen. Het succes van het congres zal mede te maken hebben met het feit dat Triple E puur voor de lol een eigen biertje heeft gebrouwen voor de deelnemers, met als naam ‘Nat Goud’ (hoe toepasselijk voor bier). De slogan van het biertje is ‘lekker tot op de bodem’ en dat bleek te kloppen.

×