0

Your Cart

No products in the cart.
Triple E
Meer bier en nieuwe locaties

Wat betreft de consultancy binnen Natuur en Economie hebben in opdracht van het Domein Gezondheid van het ministerie van LNV een onderzoek uitgevoerd naar de economische gezondheidsbaten van nationale parken. Een onderzoek dat in 2024 moet uitmonden in een boek. Daarnaast zijn we ook gestart om in opdracht van een alliantie van onder meer de Hoge School Zeeland een boek te schrijven over bagger en slib als grondstoffen.

Wat betreft Natural Soil Improvement zijn belangrijke stappen genomen naar een regulier productiebedrijf. Met name door Brickz en Tompost te produceren voor onder meer Twickel, Boomkwekerij van den Berk en de Koninklijke Ginkelgroep. Belangrijk was ook het verwerven van een patent voor de VezelBrickz die zijn gericht op de afbraak van asbest met behulp van mycorrhiza. Ook zijn we gaan samenwerken met de Schoonste Lusthof op het gebied van bodemonderzoek.

Binnen Toegepaste Economische Argumentatie was het hoogtepunt de Groene Kerstlezing die we op 23 december samen met het Kadaster over ruilverkaveling organiseerden.  Ongeveer 150 mensen bezochten de bijeenkomst in de Koepelkerk: een record.

×