0

Your Cart

No products in the cart.
Triple E
Symposia. Bavaria en partners

In 2021 ontvangt Triple E/Natural Soil Improvement voor haar Brickz een Europees patent, terwijl er ook nog vier patentaanvragen lopen. Voor het project ‘Bagger, maaisel en plagsel uit eigen streek als bodemverbeteraar op basis van Brickz’ wordt een groot digitaal symposium georganiseerd onder de naam ‘Van hei tot hazelaar’.
Een tweede symposium – onder de naam ‘Van Voedselarm tot Vezelrijk’ – dat wordt georganiseerd om de tussentijdse resultaten van Fiber2Fiber te organiseren is eveneens een groot succes. Op het symposium wordt ook een samenwerkingsovereenkomst met Schut Papier ondertekend.
Met Bavaria wordt een samenwerkingsovereenkomst getekend om te komen tot een fytoraffinaderij op de locatie te Lieshout. Met de Koninklijke Ginkelgroep en van den Berk Boomkwekerijen wordt een samenwerkingsovereenkomst dat zij hieraan gaan meewerken.
Voor de Greenport Gelderland gaan we aan de slag met een onderzoek ander de naam ABBA, dat staat voor ‘Amaryllissen, Brickz , Bodem en Afvalreductie’. Het idee is om restmateriaal uit de teelt van amaryllissen om te zetten in Brickz voor de bomenteelt.
De web site Bosje Bomen wordt opgericht om de bomen uit de fytoraffinaderij te verkopen. Helaas moesten we constateren dat het WNF ‘toevallig’ een maand later met een zelfde website onder dezelfde naam kwam. De geschiedenis heeft geleerd dat Triple E altijd de langste adem heeft.

×