0

Your Cart

No products in the cart.
Triple E

Na de biodiversiteitscrisis, de klimaatcrisis en de stikstofcrisis hebben we nu ook een watercrisis. Laten we het vooral even positief herformuleren we hebben een stikstofopgave, een klimaatopgave, een biodiversiteitsopgave  en een wateropgave. Deze lijst kunnen we overigens nog wel langer maken, afhankelijk van wie de pen vasthoudt.

Opgaven zijn er dus genoeg, geld eigenlijk ook wel. De fondsen zijn volgestouwd met middelen. Maar hebben we ook de instrumenten en de organisatorische slagkracht om deze opgaven op te pakken? De vraag stellen  is hem beantwoorden. Nee, dat hebben we niet. Zeker niet als het gaat om het behoud en de duurzame ontwikkeling van ons buitengebied, waarvan de kwaliteit keihard achteruit gaat. We leven in tijden van het Ad hoc Landschap.

Vreemd genoeg hebben we nog steeds een prachtig en slagvaardig instrument, uniek voor Nederland: de wettelijke herverkaveling. Of zoals we bij Triple E graag zeggen: de ruilverkaveling. Maar dit instrument zetten we eigenlijk niet meer in, want ja tien jaar geleden constateerden we zelfgenoegzaam ‘dat Nederland af was’ en ‘het wel een onsje minder kon’. En we hadden per slot van rekening toch vrijwillige kavelruil? Dat dit een misvatting was hebben wij al eerder uiteengezet en dat we naar een nieuwe ronde ruilverkavelingen toe moesten die meer driedimensionaal moesten zijn, hebben we ook al eerder in het boekje ‘Ruilverkaveling door een andere bril’ uiteengezet. En ondertussen is de noodzaak tot inzet van het instrument alleen maar toegenomen.

Ruilverkaveling door een andere bril

De Groene Kerstlezing die wij op 21 december samen met het Kadaster organiseren in de Koepelkerk in Arnhem zal dan ook gaan over de noodzaak en de voordelen die de wettelijke herverkaveling biedt bij het oplossen van de massale opgaven die we in ons buitengebied hebben. En daar kunnen wat ons betreft ook nog opgaven bij op het gebied van bodem, voedselvoorziening, recreatie, wonen, gezondheid en energie.  De timing is natuurlijk prachtig want dan hebben we de verkiezingen achter de rug en kunnen we bespreken welke hoopgevende boodschap we deze kerst meegegeven aan het nieuwe kabinet dat dan in de maak is.

We werken op dit moment hard aan het programma, aan het lekkere biertje van Nat Goud dat we als nieuwe traditie meegeven aan de deelnemers en voor iedereen is er een nieuw boekje van de hand van Tom Bade over de sociale aspecten van de ruilverkaveling. De toegang is gratis, maar aanmelden is verplicht en kan bij lotte@triplee.nl. En voor wie zich vast mentaal wil voorbereiden, hebben we hier een link naar een aflevering van Bladgroen waarin Tom Bade alvast uitlegt wat het instrument zo mooi maakt en wat de kansen zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Bekijk andere nieuwsbrieven:

×