0

Your Cart

No products in the cart.
Triple E

Meer bier en nieuwe locaties

Het jaar 2023 gaat knallend van start met een groot project genaamd ‘LiberTech’ waarin wij samen met stichting Duurzaam Brouwen gaan onderzoeken op welke wijze we het brouwersslib van Heineken het beste kunnen behandelen. Ook nieuw: samen met onze partners Grondbank GMG, Jac. van Zeijl & Znn en waterschap Delfland…

Lees meer

Asbest, PFAS nieuwe wegen

Het jaar begint met een opdracht van SIGN (Stichting Innovatie Glastuinbouw) waarbij onderzocht wordt of het mogelijk is rode lijstsoorten te telen en te vermarkten en zo een bijdrage te leveren aan het behoud van de biodiversiteit. Tom Bade heeft als ghostwriter gefungeerd voor het boek ‘Een plek onder de…

Lees meer

Symposia, Bavaria en partners

In 2021 ontvangt Triple E/Natural Soil Improvement voor haar Brickz een Europees patent, terwijl er ook nog vier patentaanvragen lopen. Voor het project ‘Bagger, maaisel en plagsel uit eigen streek als bodemverbeteraar op basis van Brickz’ wordt een groot digitaal symposium georganiseerd onder de naam ‘Van hei tot hazelaar’. Een…

Lees meer

Verjagen, Awards en Bavaria

Voor de Dierenbescherming wordt het concept ‘verjaging bedacht en uitgewerkt. De studie verschijnt uiteraard in een prachtig boek, genaamd ‘Met de schrik vrij’. Het aantal boeken dat Tom daarmee heeft geschreven stijgt uit boven de zestig. Te meer daar dit jaar ook het boek uitkomt dat hij samen met Peter…

Lees meer

Geldersche Kasteelen, Vroege Vogels en Fiber2Fiber

Voor Geldersch Landschap en Kasteelen hebben wij het concept uitgewerkt van ‘De Groene Hof van Gelre’, vastgelegd in een gelijknamige boek. Het boek werd gepresenteerd bij de viering van 90 jaar GLK en uitgedeeld aan alle aanwezigen. Het project Fiber2Fiber wordt gestart. Met een zeldzaam krachtige alliantie gaat Natural Soil…

Lees meer

Nieuwe dimensies en grote projecten

Voor het Kadaster heeft Tom Bade het concept van 3D ruilverkaveling bedacht en uitgewerkt in het boek ‘Ruilverkaveling door een andere bril’. En in onze fytoraffinaderij doen we de eerste proeven gericht op het toepassen van RWZI als substraat voor planten om daarmee gelijktijdig de schadelijke stoffen af te breken.…

Lees meer

Een nieuwe kas en werkzaamheden bij de buren

Dit was het jaar waarin we zijn gestart op onze locatie in Huissen met de productie van de Brickz, in wat in de loop der jaren fytoraffinaderij de Groeiplaats is geworden. Waterwegen en Zeekanaal was zeer tevreden over onze resultaten ten aanzien van Bermstroom en heeft ons als vervolg gevraagd…

Lees meer

Van Bermstroom tot Kasteelen

In 2016 hebben wij naar aanleiding van het succes van Berm tot Bladzijde ook in Vlaanderen een soortgelijk project uitgevoerd onder de naam ‘Bermstroom’. Daarbij hebben wij een alliantie gebouwd tussen een aantal Vlaamse overheden en de papierfabrieken van Sappi en Stora Enso. In opdracht van Geldersch Landschap en Kasteelen…

Lees meer

Brickz de grond in en Belgische baten

Voor de provincie Brabant wordt een opdracht uitgevoerd om voor Landerij VanTosse en de Bosgroep Zuid Brickz te produceren. Dit was de eerste pilot waarbij Brickz zijn gemaakt voor respectievelijk de teelt van hop, gerst en dennen. De leverancier van het riviersediment is K3 Delta, een vaste partner wat betreft…

Lees meer

Van Berm tot Bladzijde tot Brickz

In opdracht van Rijswaterstaat wordt onder de naam ‘Van Berm tot Bladzijde’ vanaf 2014 een alliantie gebouwd gericht op het verwerken van bermgras tot een grondstof voor de productie van papier. Uitgangspunt was de techniek van New Foss om vezels uit het bermgras te halen. Uiteindelijk heeft dit in 2016…

Lees meer
×